SOME Slovakia, s.r.o. Holíč

Predaj poľnohospodárskej, sadovníckej, vinohradníckej, lesníckej, komunálnej techniky.


Vyvážacie vozy a lesné žeriavy PALMS

Úvod > Produkty > Lesnícka technika > Vyvážacie vozy a lesné žeriavy PALMS
  • Lesné žeriavy sú určené k agregácií na vyvážacie vozy. Žeriavy možno dodať podľa dosahu ramena od 4 do 8,4 m. Pochopiteľne je nutné voliť žeriav vhodne k použitému typu vozu, aby nedošlo k predimenzovaniu, či naopak k poddimenzovaniu žeriava voči vozu. Žeriavy sú dodávané s opernými nohami výsuvnými, alebo sklopnými, s ovládaním elektrohydraulickým, alebo plne elektrickým.


    Viac o produkteLesné žeriavy PALMS
  • Stroje určené k vyvážaniu, či k odvozu drevnej hmoty, predovšetkým guľatiny. Pre tento účel sú dodávané tiež nádstavby v podobe „vane na raždie“. Vyvážačky sú určené k ťahaniu za traktory, sú však vybavené vlastnými vzduchovými brzdami, osvetlením pre premávku na verejných komunikáciách, vrátane technického osvedčenia pre toto použitie.


    Viac o produkteVyvážačka za traktor chrbticovej konštrukcie
  • Stroje určené k vyvážania či odvozu drevnej hmoty, predovšetkým gulatiny a event. zvozu kliešť. Pre tento účel sú dodávané také nádstavby v podobe „vany na kliešť“. Súpravy sú určené k ťahaniu za traktory, sú však vybavené vlastnými vzduchovými brzdami, osvetlením pre premávku na verených komunikáciách vrátane technického osvedčenia pre toto použitie.


    Viac o produkteVyvážačka za traktor rámová konštrukcia